Rešenje o prekidu istrage 


Član 252. stav 1. ZKP


Ki. br. _______
Istražni sudija Višeg suda u _________ u krivičnom predmetu okrivljenog ________________ iz _____________, zbog krivičnog dela ubistva u pokušaju iz člana 113. u vezi člana 30. Krivičnog zakonika (KZ) doneo je na dan __________ godine
R E Š E N J EPREKIDA SE istraga protiv okrivljenog __________________ iz _____________ koja je vođena po rešenju istražnog sudije Višeg suda u ____________ Ki. _____ od _________ godine zbog krivičnog dela ubistva u pokušaju iz člana 113. u vezi člana 30. KZ.


Kad prestanu smetnje koje su prouzrokovale prekid istražni sudija će nastaviti istragu.