Rešenje o postavljanju branioca po službenoj dužnosti 

osumnjičenom licu kome je određen pritvor

Član 71. stav 2. ZKPKri. br. __________
Republika Srbija  

VIŠI SUD u __________

____ Su. __________

_______________ godine

__________VIŠI SUD u ____________, predsednik suda _____________________, u krivičnom predmetu osumnjičenog _______________________ iz ___________________, zbog krivičnog dela omogućavanje uživanja opojnih droga iz člana 247. stav 1. Krivičnog zakonika (KZ), doneo je __________ godine
R E Š E N J EOsumnjičenom ______________________ iz _____________, za branioca po službenoj dužnosti postavlja se advokat ______________________ iz ____________.