Rešenje o odlaganju krivičnog gonjenja prema osumnjičenom


Član 236. stav 1. ZKP
          Republika Srbija


_________________________

                    (nadležno)

TUŽILAŠTVO u ____________


Kt. br.  ­­­­­­___________________

Datum  __________________

Mesto  ___________________

  Na osnovu člana 236. stav 1. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), donosim
R E Š E N J E


ODLAŽE SE krivično gonjenje protiv osumnjičenog ___________________________ iz _______________, ulica ______________ broj _____, rođen ___________ godine od oca _____________, zbog krivičnog dela ugrožava­nje javnog saobraćaja iz člana 289. stav 3. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika (KZ), izvrš­enog na štetu ________________________ iz ___________, i isto se neće preduzeti ako osumnjičeni:


- u roku od 30 dana uplati iznos od ______________ dinara na žiro račun humanitarne organizacije _________________________, iz ____________, broj __________________.