Rešenje o obustavi mere bezbednosti obaveznog lečenja alkoholičara i upućivanje optuženog na izdržavanje preostalog dela kazne


Član 511. u vezi s članom 510. ZKP u vezi s čl. 204. i 205. ZIKS

Kv. br ___/___
OSNOVNI SUD u __________, u veću sastavljenom od predsednika veća suda ____________, i sudija _________________ i ________________, članova veća sa zapisničarem stručnim saradnikom __________________ u krivičnom predmetu osuđenog __________________ zbog krivičnog dela razbojništva iz člana 206. stav 1. Krivičnog zakonika (KZ), odlučujući o predlogu KPD-Bolnice _____________ za obustavu mere bezbednosti obaveznog lečenja od alkoholizma za ______________ iz _______________, na sednici veća održanoj ______________ godine doneo je sledeće
R E Š E N J EI.         OBUSTAVLJA SE mera bezbednosti obaveznog lečenja alkoholičara, izrečena osuđenom __________________ iz _________________ pravosnažnom presudom Osnovnog suda u ___________ K. br. ___/___ od ____________ godine.


II.         Po pravosnažnosti ovog rešenja sprovesti postupak upućivanja osuđenog na izdržavanje ostatka kazne zatvora u odgovarajući zavod za izvršenje kazne zatvora, s tim što se vreme koje je osuđeni ________________ proveo u KPD-Bolnici ________________, kao lice nad kojim je sprovedena mera bezbednosti obaveznog lečenja alkoholičara, uračunava u kaznu zatvora.