Rešenje o obustavi istrage kada oštećeni kao tužilac po završetku 

istrage nije stavio predlog za dopunu istrage niti podigao optužnicu 

u zakonskom roku 


Član 259. stav 3. ZKP


Ki. br. __________VIŠI SUD u _______________, istražni sudija ____________________, sa zapisničarem ___________________, u krivičnom predmetu protiv okrivljenih 1)___________________, 2)__________________, 3)___________________ - svih iz __________________ i 4)__________________ iz _________________, zbog krivičnog dela teške telesne povrede iz člana 121. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakonika (KZ), postupajući na osnovu člana 259. stav 3. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), doneo je dana ___________ godineR E Š E N J E


OBUSTAVLJA SE ISTRAGA protiv okrivljenih 1)_________________, 2)_________________, 3)_____________ - svih iz ______________ i 4)______________ iz ______________, vođena po rešenju istražnog sudije ovog suda Ki. br. __________ od __________. godine zbog krivičnog dela teške telesne povrede iz člana 121. stav 3. u vezi st. 2. i 1. KZ - usled nepodnošenja optužnice ili eventualnog predloga za dopunu istrage protiv okrivljenih, od strane advokata ______________, punomoćnika oštećenih kao tužilaca 1)______________, 2)______________ i 3)______________, svih iz ______________, a po obaveštenju od strane istražnog sudije ovog suda u smislu člana 259. stav 3. ZKP da je istraga završena.