Rešenje o izuzeću sudije

Član 43. stav 4. ZKP
REPUBLIKA SRBIJA 

Viši sud u _____________


______________ godine

Predsednik Višeg suda u ________________, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog ______________ iz ____________, zbog krivičnog dela ubistva u pokušaju iz člana 113.  Krivičnog zakonika (KZ), u vezi člana 30. Krivičnog zakonika (KZ), odlučujući o obaveštenju istražnog sudije Višeg suda u _____________ da postoje okolnosti koje opravdavaju razloge za izuzimanje od postupanja u predmetu Ki. br.___ doneo je _____________ godine sledeće:
R E Š E N J EU predmetu Višeg suda u ______________ Ki. br. ____, ubuduće postupaće istražni sudija ________________.