Rešenje o izuzeću javnog tužioca

Član 45. stav 2. ZKP
REPUBLIKA SRBIJA 

VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO 

Ktr. br. _____________

_____________ godineViši javni tužilac u ____________, postupajući po obaveštenju Osnovnog javnog tužioca u ____________ i ____________, zamenika Osnovnog javnog tužioca u ______________ da postoje okolnosti koje opravdavaju razloge za izuzeće u postupku po predmetu Osnovnog javnog tužilaštva u 1)_____________ Kt. br. ____, po krivičnoj prijavi OUP-a _____________ Ku. _______, podnete protiv _____________________, iz ________________zbog krivičnog dela prevare iz člana 208. stav 2. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika (KZ), na osnovu člana 45. stav 2. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), na dan ______________ doneo je
R E Š E N J EZa postupanje po predmetu opštinskog javnog tužilaštva u _____________ Kt. br. ____ određuje se OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO u 2)______________