Rešenje istražnog sudije o određivanju pritvora protiv više lica 


Član 143. stav 1. u vezi sa članom 142. stav 1. tač. 1. i 2. ZKPKri. __________VIŠI SUD u ____________, istražni sudija _____________, sa zapisničarem _____________, u krivičnom predmetu protiv osumnjičenih 1)______________, iz sela _____________, 2)______________ i 3)______________, oba iz ______________, ulica ______________, zbog više krivičnih dela falsifikovanja novca iz člana 223. stav 1. Krivičnog zakona (KZ), u sticaju sa više krivičnih dela prevare iz člana 208. stav 1. KZ, nakon saslušanja osumnjičenih dana ________ godine, doneo je istog danaR E Š E N J E


protiv osumnjičenih


1.        ___________________________, JMBG ____________________


sina _____________ i ___________ rođene _____________, rođenog u _______________ ________________ godine, živi u _________________, ulica ______________, Srbin, državljanin _______________, ________________, ________________, pismen, završio ____________________, vojsku __________ služio, u VE pri SNO ______________, bez imovine i prihoda, izdržavaju ga roditelji, neosuđivan i nije u drugom krivičnom postupku po sopstvenom iskazu, 


2. ___________________________, JMBG ____________________, 


sina ____________ i ___________, rođene _____________, rođenog u _______________ _______________ godine, živi u ________________, ulica ______________, Srbin, državljanin _________________, radnik zaposlen u ______________, ______________, pismen, završio ______________ školu, vojsku nije služio, u VE pri SNO __________, poseduje putničko vozilo _____________, zarađuje __________ dinara mesečno, neosuđivan i nije u drugom krivičnom postupku po sopstvenom iskazu, i


3. __________________________, JMBG ____________________, 


sina ____________ i ____________ rene _____________, rođenog u ______________, ______________ godine, živi u selu _____________, Srbin, državljanin ______________, __________ dece, pismen, završio ______________ školu, vojsku služio u __________ __________ godine, u VE pri SNO __________, neosuđivan po sopstvenom iskazu, u drugom krivičnom postupku pred Osnovnim sudom u ___________ zbog krivičnog dela ___________________ - izrečena mu uslovna osuda, presuda nije pravnosnažna - po sopstvenom iskazu. ODREĐUJE SE PRITVOR


Iz pritvorskog razloga predviđenog u članu 142. stav 1. tač. 1. i 2. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), jer postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva i osobite okolnosti ukazuju da će osumnjičeni ako budu na slobodi, ometati istragu uticajem na svedoke i saučesnike. 


Pritvor se osumnjičenima ima računati od __________ godine u __________ časova, kao dana i časa lišenja slobode i može trajati najduže mesec dana.