Rešenje istražnog sudije o određivanju 

pritvora protiv jednog lica 


Član 143. stav 1. u vezi 

sa članom 142. stav 1. tačka 2. ZKPKri. br. __________VIŠI SUD u _____________, istražni sudija ______________, u krivičnom predmetu osumnjičenog _______________________ iz ______________, zbog krivičnog dela neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga iz člana 246. stav 1. Krivičnog zakonika (KZ), rešavajući pritvoru, pošto je osumnjičeni priveden istražnom sudiji na dan __________________ godine i odmah saslušan, doneo je istoga dana

R E Š E N J EProtiv osumnjičenog _________________, JMBG _______________, od oca ______________ i majke ______________ devojačko ______________, rođen u ______________, živi u ______________, ulica ______________ broj ____, rođen ______________ godine, koji je osnovano sumnjiv da je izvršio krivično delo neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga iz člana 246. stav 1. KZ. 


Na osnovu člana 143Zakonika o krivičnom postupku (ZKP)ODREĐUJE SE PRITVORIz pritvorskog razloga predviđenog u članu 142. stav 1. tačka 2. ZKP, jer postoje osobite okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svedoke. 


Pritvor se osumnjičenom ima računati od __________ godine, u ______ časova, kao dana i časa lišenja slobode i može trajati najduže mesec dana.