Rešenje drugostepenog suda povodom neslaganja sudije za maloletnike prvostepenog suda sa zahtevom za pokretanje pripremnog postupka prema maloletniku


Član 63. stav 1. u vezi člana 43. stav 1. ZM

Kžm. br. ____________

APELACIONI SUD u _____________, u veću za maloletnike sastavljenom od sudije za maloletnike ______________ kao predsednika veća i sudija porotnika ______________ i _____________ kao članova veća, sa zapisničarem _______________, odlučujući povodom izjavljenog neslaganja sudije za maloletnike Višeg suda u ______________ Kim. br. _________ od ____________ godine, sa zahtevom za pokretanje pripremnog postupka Višeg javnog tužilaštva ________________ Ktm. br. ________ od ___________ godine, prema maloletnom ______________________ iz ______________ zbog krivičnog dela prikrivanja iz člana 221. stav 1. Krivičnog zakonika (KZ), na sednici veća za maloletnike održanoj na dan _________________ godine, doneo je
R E Š E N J EPrema maloletnom a sada punoletnom _________________ ima se sprovesti pripremni postupak pred sudijom za maloletnike Višeg suda u ________________.