Rešenje drugostepenog suda po žalbi na rešenje veća za maloletnike prvostepenog suda


Čl. 388. ZKP


Kžm. __________
Apelacioni sud u ___________, u veću za maloletnike sastavljenom od sudija: ____________, predsednik veća, ______________ i ______________, članovi veća i savetnik __________, zapisničar, u krivičnom postupku prema maloletnom __________, zbog krivičnog dela razbojništvo iz člana 206. stav 1. Krivičnog zakonika (KZ), rešavajući o žalbi branioca maloletnika ______________, advokata u ___________, izjavljenoj protiv rešenja Višeg suda u ___________ Km. __________ od __________ godine, posle sednice veća zakazane u smislu člana 375. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), a održane na dan ___________ godine, u prisustvu branioca maloletnika advokata ______________, istoga dana doneo jeR E Š E N J EODBIJA SE kao neosnovana žalba branioca maloletnog ______________ a rešenje Višeg suda u ____________ Km. __________ od __________ godine POTVRĐUJE.