Razdvajanje postupka po protivtužbi - član 328. stav 2. i 198. stav 1. ZPP


Povlačenje tužbe uz pristanak tuženog član 202. stav 2. ZPPGrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___


VIŠI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _____________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz _________________, protiv tuženog ____________________________, čiji je punomoćnik ______________________, advokat iz ___________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE