Razdvajanje postupka po protivtužbi - član 328. stav 2. i 198. stav 1. ZPP


Povlačenje tužbe uz pristanak tuženog član 202. stav 2. ZPPGrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___


PRIVREDNI SUD U __________________ i to sudija ________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ____________________, čiji je punomoćnik ________________, advokat iz _____________, protiv tuženog ________________________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE