Razdvajanje postupka po protivtužbi - član 328. stav 2. i 198. stav 1. ZPP


Povlačenje tužbe uz pristanak tuženog član 202. stav 2. ZPPGrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)
_______ P ____/___


       

OSNOVNI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ___________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz ___________________, protiv tuženog _________________________, čiji je punomoćnik __________________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je: