Prigovor branioca optuženog protiv optužnice 


Član 271. stav 2. u vezi stava 1. ZKPK. br. ____/____
VIŠEM SUDU _______________


Veću - iz člana 24. stav 6. ZKP

Na osnovu člana 271. stav 1. i 2. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), advokat ___________ iz ____________, kao branilac optuženog ________________ iz ___________, blagovremeno podnosiPRIGOVORProtiv optužnice Višeg javnog tužioca u ____________ Kt. br. ___/___ od ____________ godine, zbog toga što:


       delo koje je predmet optužbe nije krivično delo, i


       nema dovoljno dokaza da je okrivljeni osnovano sumnjiv za delo koje je predmet optužbe.


RAZLOZIOkrivljeni ___________________ je optužen da je izvršio krivično delo - teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz člana 297. stav 2 u vezi člana 289. stav 1. Krivičnog zakonika (KZ), zato što je, u najbitnijem po mišljenju optužbe, primio na prevoz (kao vlasnik zaprežnog vozila koje je vukao jedan konj) lica koja su bila u alkoholisanom stanju i dozvolio ovim licima da sedeći na sedištu koje je bilo postavljeno iznad stranica tovarnog sanduka, upravljaju zaprežnim vozilom zajedno sa njim, koji je takođe bio, u alkoholisanom stanju, pa je - pokojni _____________ upravljajući zapregom okrivljenog ____________________ - izgubio kontrolu i pao sa zaprege, kojom prilikom je zadobio teške telesne povrede od kojih je kasnije preminuo, te da je upravo okrivljeni ______________ svojom alkoholisanošću najveći i jedini krivac za ovu nesreću.


Smatramo da je ovakav stav optužbe apsolutno neosnovan i zasnovan na pretpostavkama, bez valjanog oslonca u dokazima izvedenim tokom istrage i to u suštinskoj stvari - ko je upravljao zapregom u kritičnom momentu i ko je koga pustio i ko je kome dozvolio da upravlja zapregom.


Naime, apsolutno je nesporno, što i optužba tvrdi, a to je činjenica, da je u kritičnom momentu zapregom upravljao upravo pokojni ____________ a da je okrivljeni ______________ bio samo suvozač, pa se postavlja pitanje - od kada to suvozači odgovaraju za propuste i ponašanje vozača bilo kog prevoznog sredstva, pa i zaprege. Zar bi optužba ovu tezu imala i da je bilo u pitanju putničko motorno vozilo? Ko bi onda bio kriv po optužbi?


Dalje!


Nije tačno da je okrivljeni primio za vožnju zapregom pokojnog nego su zajedno pošli još iz _____________, bez ikakvih dogovora s obzirom da su obojica bili alkoholisani, pa se evidentno, nisu mogli ništa ni dogovarati.


Isto tako, obojica su bili i jednako u alkoholisanom stanju, pa je i pokojni ___________ kao mlađi i jači, sam odlučio da upravlja zapregom i protiv volje i protivljenja okrivljenog, te je samim tim pristao na sve posledice koje će sam prouzrokovati, a koje je, nažalost, i prouzrokovao. Očigledno je da su obojica jednako mogli da rasuđuju i preovladao je pokojni _________________ kao mlađi i jači.


Pitamo se, šta bi bio stav optužbe da je kojim slučajem zbog ovakvog ponašanja pokojni __________________, poginuo okrivljeni ________________. Nije valjda, da bi i tada bio kriv okrivljeni _______________.