PRETPOSTAVKE ZA NASTAVAK POSTUPKA

- član 90. Zakona o stečaju i član 225. stav 1. ZPP

GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___

       


VIŠI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ____________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz ______________, protiv tuženog ______________________, čiji je punomoćnik ______________________, advokat iz ____________, radi ___________________, vrednost predmeta spora _________ dinara, doneo je dana ________________godine, izvan ročišta: