PRETPOSTAVKE ZA NASTAVAK POSTUPKA  
- član 90. Zakona o stečaju i član 225. stav 1. ZPP

GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___

       


OSNOVNI SUD U _______________ i to sudija ____________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca _________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz ______________, protiv tuženog _______________________________, čiji je punomoćnik ____________________, advokat iz ________________, radi _____________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je dana ________________godine, izvan ročišta: