PRESUDA NA OSNOVU PRIZNANJA, ALTERNATIVNO OVLASĆENJE I POVLAČENJE TUŽBE – čl. 348. i 196. i član 202. stav 2. ZPP


ALTERNATIVNO OVLAŠĆENJE TUŽENOG

- facultas alternativa solutionis - član 196. ZPP
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___