Presuda na osnovu priznanja – član 348. ZPP - varijanta 7


STEČAJNA MASA KAO TUŽENI:
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___U IME NARODA