Predlog za zabranu napuštanja boravišta

Član 136. ZKP

(kada se predlaže van zahteva za sprovođenje istrage, predloga za istražne radnje ili van glavnog pretresa, a povodom ove mere se može dati i mišljenje po zahtevu istražnog sudije) 
          Republika Srbija


_________________________

                    (nadležno)

TUŽILAŠTVO u ____________


Kt.br.  ­­­­­­___________________

Datum: __________________

Mesto: ___________________

_______________ OSNOVNOM SUDU


 Istražnom sudiji 

                 

____________________Nakon uvida u spise (Ki ________) u predmetu protiv okrivljenog __________________, zbog krivičnog dela ___________ iz člana _______, u smislu člana 136. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP),