Predlog za primenu vaspitne mere prema više maloletnika 

za jedno krivično delo


Član 69. stav 2. ZM
REPUBLIKA SRBIJA

VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO

Ktm. br. ______

______________ godine

VEĆU ZA MALOLETNIKE VIŠEG SUDA


Na osnovu člana 69. Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica (ZM), Viši javni tužilac u ________ uz dostavu spisa toga suda Kim. ___ podnosi sledeći:
P R E D L O G 


ZA PRIMENJIVANJE VASPITNE MERE


PREMA:


Maloletnom ________________ učeniku iz ____________ broj _____ rođenom ___________ godine, od oca _________ i majke _______ rođene ___________, rođen u _____________, Srbin, državljanin ______________, učenik ____ razreda ___________ škole, neoženjen, pismen, vodi se u VE SO ___________ izdržavaju ga roditelji, ranije prema njemu nisu izricane vaspitne mere, nalazi se na slobodi.


Maloletnom _______________ iz ____________ ulica ____________ rođen u ____________ ___________ godine, od oca _________ i majke _______ rođene ___________, rođen u _____________, Srbin, državljanin ______________, učenik ____ razreda ___________ škole, neoženjen, pismen, izdržavaju ga roditelji, ranije prema njemu nisu izricane vaspitne mere, nalazi se na slobodi.


ZBOG TOGA:


Što su _______________ godine, oko _____ časova u kući ___________ u ______________ umišljajno pokušali da upotrebom sile prinude na obljubu maloletnu oštećenu _____________ iz ____________ rođenu __________ godine, tako što su je nakon dogovora zajedno uhvatili za noge i ruke i iz dnevne sobe gde se ona igrala sa drugaricama _______________ i _______________ odneli u spavaću sobu, i stavili na krevet, gde je odmah maloletni ______________ počeo da joj svlači majicu i gaćice u čemu mu je pomagao i maloletni _______________ dok se za to vreme maloletna oštećena branila udarajući ih rukama, ali nije uspela da ih u tome spreči, nakon čega je maloletni ______________ potpuno go legao preko maloletne oštećene, stavljajući joj prst u polni organ, uz pokušaj da svoj polni organ stavi u polni organ maloletne oštećene, ali u tome nije uspeo, jer se maloletna oštećena branila, skupljajući noge, uz vrisku i plač, u čemu su je sprečavali maloletnici, stavljajući joj ruke na usta, a kada je maloletna ________________ čuvši vrisku, ušla u sobu a maloletni _________________ skočio i pojurio za njom, to je iskoristio maloletni _______________ pa je i on pošto je prethodno svukao gaćice i trenerku, legao preko maloletne oštećene, govoreći maloletnom ______________ "drži joj noge, oću i ja malo", a onda i on uradio sve ono što je prethodno uradio i maloletni ________________ ali ni on zbog otpora i vriske maloletne oštećene nije uspeo da ugura svoj polni organ u polni organ maloletne oštećene, a kada se opet po drugi put pojavila maloletna ____________ u sobi i maloletni ______________ ponovo pojurio za njom, oba maloletnika su napustila sobu, te započeto delo nisu dovršili,


       čime su izvršili krivično delo silovanja u pokušaju iz člana 178. stav 3. u vezi st. 1. u vezi člana 30. Krivičnog zakonika (KZ).


RADI TOGA:


PREDLAŽEM


Da se pred Većem za maloletnike toga suda zakaže sednica veća o kojoj obavestiti sva lica iz člana 73. stav 4. Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica (ZM).