Predlog za preduzimanje određenih istražnih radnji


Član 239. stav 1. ZKP  (NN UČINILAC)
          Republika Srbija


________________________

                    (nadležno)

TUŽILAŠTVO u ____________


Kt. br.  ­­­­­­__________________

Datum  __________________

Mesto  ___________________

___________ OSNOVNOM SUDU U ___________


Istražnom sudiji

         
              

_____________________


Dostavljamo vam krivičnu prijavu _______________(MUP RS, Sekretarijat u Beogradu, I odeljenja UKP ili oštećenog P.P.) podnetu protiv nepoznatog učinioca __________(izvesnog Jovana Jovanovića), zbog krivičnog dela ___________________ iz člana ________ Krivičnog zakona Republike Srbije (KZRS),  i na osnovu član 239. stav 1. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), stavljam,