Predlog za izricanje mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja


Član 505. stav 1. ZKP *1)

          Republika Srbija


_________________________

                    (nadležno)

TUŽILAŠTVO u ____________


Kt. br.  ­­­­­­__________________

Datum  __________________

Mesto  ___________________

___________ OSNOVNOM SUDU u ___________


_____________________

Na osnovu člana 46. stav 2. tačka 3. i člana 505. stav 1. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), podnosim,
P R E D L O G


ZA IZRICANJE MERE BEZBEDNOSTI OBAVEZNOG PSIHIJATRIJSKOG LEČENJA 

I ČUVANJA U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI


ILI


P R E D L O G


ZA IZRICANJE MERE BEZBEDNOSTI

OBAVEZNOG PSIHIJATRIJSKOG LEČENJA NA SLOBODI