Predlog o obustavi od daljeg izvršenja vaspitne mere prema maloletniku podnet od strane organa starateljstva


Član 85. stav 1. ZM
Republika Srbija

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

"_______________"

Broj: __________

__________ godine

__________VIŠI SUD u ____________________
PREDMET

Predlog za obustavu od daljeg izvršenja vaspitne mere 

pojačanog nadzora organa starateljstva. Od strane Vašeg suda, rešenjem Km. __________  od __________ godine prema maloletnom ______________  iz ______________  izrečena je vaspitna mera pojačanog nadzora organa starateljstva zbog izvršenja krivičnog dela neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga iz člana 246. stav 1. Krivičnog zakonika (KZ). 


Nakon dostavljenog rešenja o izricanju ove mere otvorene zaštite urađen je plan vaspitnog rada sa navedenim maloletnikom koji će se sprovoditi u toku trajanja ove mere i određen je od strane stručnog tima voditelj koji će realizovati ovaj plan, pratiti efekte rada na planu resocijalizacije njegove ličnosti i, na kraju predložiti sudu da se prestane sa realizacijom ove mere kada stručni tim oceni da je maloletnik korigovao svoje ponašanje.