Predlog javnog tužioca za primenjivanje vaspitne mere prema maloletniku 


Član 69. stav 2. ZMREPUBLIKA SRBIJA

VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO

KTM. br __________

__________ godine

__________
VEĆU ZA MALOLETNIKE VIŠEG SUDA __________Na osnovu člana 69. Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica (ZM), Viši javni tužilac u ________, uz dostavu spisa stavlja sledeći:
PREDLOG ZA PRIMENJIVANJE VASPITNE MERE


PREMA:


Maloletnom _____________________, iz ______________, ulica _______________, rođenog ______________ godine, u __________ od oca ______________ i majke _____________ rođene ___________, državljanin __________, završio ______________ pismen, izdržavaju ga roditelji, vodi se u VE pri SNO, rešenjem Osnovnog suda u _____________ zbog krivičnog dela učestvovanje u tuči iz člana 123. Krivičnog zakonila (KZ), izrečena mu vaspitna mera pojačanog nadzora od strane roditelja, nalazi se na slobodi.
ZBOG TOGA:


Što je u __________ godine u ______________, omogućio drugima da uživaju opojnu drogu, tako što je marihuanu kupljenu u _____________ davao kod brane na ___________ njegovim drugovima da puše i to __________,  ____________ i ____________, svi iz _____________.


- čime je učinio krivično delo omogućavanja uživanja opojnih droga iz člana 247. stav 1. KZ.RADI TOGA:

P R E D L A Ž E M O


Da se pred Većem za maloletnike toga suda zakaže i održi sednica veća o kojoj će obavestiti sva lica iz člana 73. stav 4. ZM.