Predlog javnog tužioca za preduzimanje istražnih radnji 


Član 435. stav 1. ZKP
REPUBLIKA SRBIJA

Osnovno javno tužilaštvo

Kt. br. ___/___

_______________ godine

_____________________


ISTRAŽNOM SUDIJI OSNOVNOG SUDA u ______________
Na osnovu člana 435. stav 1. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP) Osnovni javni tužilac u ______________ uz dostavu prijave SSP SUP-a ___________ Ku. ___/___, Zapisnika o uviđaju i ostale dokumentacije istog organa podnosi sledeći:P R E D L O G 


ZA PREDUZIMANJE ISTRAŽNIH RADNJI