Predlog javnog tužioca za izricanje mere bezbednosti 

obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj 

ustanovi iz člana 81. stav 1. KZ


Član 505. stav 1. ZKP
REPUBLIKA SRBIJA

VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO

Kt. br. __________

__________ godine

__________


VIŠEM SUDU u ______________
Na osnovu člana 46. stav 3. u vezi člana 505. stav 1. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP) Viši javni tužilac u ______________ podnosi tome sudu sledeći
P R E D L O GZA IZRICANJE MERE BEZBEDNOSTI OBAVEZNOG PSIHIJATRIJSKOG LEČENJA I ČUVANJA U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 


PREMA:


_____________ iz ____________, rođena ____________ godine, u ______________, od oca _____________, majke ___________, rođene _____________, domaćica, neudata, završila __________________ školu, neosuđivana, ZBOG TOGA:


Što je na dan __________ godine oko ____ časova u _____________ lišila života svog oca sada pokojnog _____________ i svoju majku sada pokojnu _____________ oboje iz ______________, u neuračunljivom stanju, tako što je u porodičnoj kući u trenutku kada je sada pokojni _____________ u kuhinji stajao pored stola prišla sa leđa sada pokojnom _____________ i nožem koga je prethodno stavila za pojas, sada pokojnog _____________ snažno udarila u predeo vrata a po­tom više puta po nogama pri čemu je oštrica noža pukla, kada je sada pokojni _____________ posrnuo i pao na krevet, nožem koji je ____________ uzela sa kredenca više puta ga udarila u predeo vrata i grudi nanevši mu povrede u vidu mnogostrukih ubodno reznih rana, te je usled spoljašnjeg i unutrašnjeg iskrvavljenja i povređivanja dela velikog mozga i pritiska izlivene krvi u srčanoj kesi na srce došlo do brzog nastupanja smrti, a zatim po ulasku u kuću sada pokojne ______________, koja je u naručju nosila drva, u trenutku kada joj je sada pokojna ______________ bila okrenuta leđima, drvenom oklagijom snažno udarila sada pokojnu ______________ u predeo potiljka glave a potom i u predeo temena glave, od kojih udaraca je sada pokojna ______________ ispustila drva na pod, i kada se sada pokojna ______________ okrenula prema ______________, istim nožem koga je _____________ izvadila iza pojasa pri pokušaju sada pokojne _____________ da spreči ______________ u daljem napadu, pokojnu _____________ više puta snažno udarila u predeo glave i tela nanevši joj povrede u vidu mnogostrukih ubodno reznih rana pa je usled iskrvavljenja i povređivanja velikog mozga i prisustva krvi u moždanim komorama došlo do bržeg nastupanja smrti, 


- čime je učinila krivično delo ubistva iz člana 114. stav 1. tačka 11. Krivičnog zakonika (KZ). RADI TOGA,