Predlog javnog tužioca za dopunu istrage


Član 257. stav 2. ZKPRepublika Srbija

VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO

Kt. br. ______

VIŠEM SUDU

Istražnom sudiji
U smislu člana 257. stav 2. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), vraćamo vam vaše spise Ki. br. ___/___ u predmetu vođene istrage protiv ___________________ iz ___________ zbog krivičnog dela _____________________ iz člana _____ u vezi stava ___ Krivičnog zakonika (KZ), i stavljamo:

P R E D L O G


DA SE ISTRAGA DOPUNI