Predlog istražnog sudije veću Apelacionog suda u _________ za produženje pritvora prema okrivljenom


Član 144. stav 3. ZKP

Ki. __________

APELACIONOM SUDU U _____________

- Za Veće iz člana 24. stav 6. ZKP


B e o g r a d

Rešenjem istražnog sudije Višeg suda u ______________________ protiv osumnjičenog ______________  iz ______________, Kri. br. __________ od __________ godine, određen je pritvor zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo pronevere iz člana 364. stav 3. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika (KZ) koji pritvor se okrivljenom računa od __________ godine, u _____ časova, kao dana i časa lišenja slobode. 


Nakon toga, Više javno tužilaštvo u ______________ je podnelo zahtev za sprovođenje istrage protiv okrivljenog zbog predstavljenog krivičnog dela. 


Pošto se po predlogu istražnog sudije Višeg suda u ______________, predmet Ki. __________ koji se odnosi na okrivljenog i predstavljeno krivično delo nalazio u Vrhovnom kasacionom sudu počev od __________ godine, radi odlučivanja o prenošenju nadležnosti da se iz razloga procesne celishodnosti odredi kao stvarno i mesno nadležni Višu sud u ______________ i kako predmet nije bio vraćen i po njemu se nije moglo postupati počev od __________ godine, to je na obrazložen predlog - istražnog sudije vanraspravno veće Višeg suda u ______________ svojim rešenjem Kv. __________ od __________ godine, prema okrivljenom ______________  produžilo pritvor najduže za još dva meseca, nalazeći da stoje i dalje pritvorski razlozi iz člana 142. stav 1. tačka 2. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), zbog kojih je pritvor prema okrivljenom bio određen. 


Nakon što je __________ godine, predmet Ki. _________ ovog suda vraćen iz Vrhovnog kasacionog suda uz rešenje Kr. __________ od __________ godine, kojim je odbijen predlog istražnog sudije Višeg suda u __________ za prenošenje mesne nadležnosti u konkretnom predmetu, dana __________ godine istražni sudija je doneo rešenje o sprovođenju istrage protiv okrivljenog zbog krivičnog dela pronevere iz člana 364. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ.