Poziv osumnjičenom 


Član 226. stav 7. ZKPRepublika Srbija

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA                                                  _______Br.______

Sekretarijat u _________________________ 

____________________________________

Broj _________________

__________20____ godine

____________________POZIV


Na osnovu člana 226. stav 7. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), poziva se građanin

__________________________________________ JMBG____________________________,  

                         (ime i prezime) 

po zanimanju _______________, sa stanom u ______________, ulica __________________, broj ____, da dođe na dan ___________ godine, u ________ časova, u prostorije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Sekretarijat unutrašnjih poslova u _____________  u ulici _______________________, broj _______, ulaz _______, sprat _____, soba broj _____, kao osumnjičeni, zbog krivičnog dela ____________________________________________

______________________________________________________________________

                                  (naziv dela, član, stav, tačka, Zakon)


U vezi sa ovim pozivom, imate pravo da angažujete branioca-advokata, koji može prisustvovati Vašem saslušanju.


UPOZORENJE:

U slučaju Vašeg neodazivanja po ovom pozivu, bićete prinudno dovedeni na osnovu člana 226. stav 1. ZKP.


                                                                                       ______________________


                                                                                           Ovlašćeno službeno lice


....................................................................................................................................


Republika Srbija

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA                                                    ______Br.______

Sekretarijat u _____________________

________________________________

Broj __________________

___________20____ godine

______________________


DOSTAVNICA