Poziv građaninu - radi prikupljanja obaveštenja 


Član 226. stav 1. ZKP
Republika Srbija

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA                                                 _______Br.______

Sekretarijat u _____________________

________________________________

Broj ________________

__________20____ godine

____________________POZIV


Na osnovu člana 226. stav 1. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), poziva se građanin _______________________________________, JMBG____________________________,                     

                       (ime i prezime)        

po zanimanju _______________, sa stanom u ____________, ulica __________________, broj _____, da dođe na dan _________ godine, u ____ časova, u prostorije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Sekretarijat unutrašnjih poslova u _______________,  u ulici _____________________, broj _______, ulaz _______, sprat ____, soba broj ____, radi prikupljanja obaveštenja, o krivičnom delu ______________________________________ _________________________________________________________________________

 (naziv dela, član, stav, tačka, Zakon)


UPOZORENJE:

U slučaju Vašeg neodazivanja po ovom pozivu bićete prinudno dovedeni na osnovu člana 226. stav 1. ZKP.


___________________


                                                                                                       Ovlašćeno službeno lice


....................................................................................................................................


Republika Srbija

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA                                             ______Br.______

Sekretarijat u _________________________

____________________________________

Broj __________________

___________20____ godine

______________________DOSTAVNICA


Danas ______________________________________________________________________

(dan, mesec, godina i čas-upisati brojkama i slovima)