POVLAČENJE TUŽBE, UKIDANJE PLATNOG NALOGA I ODRŽAVANJE 

NA SNAZI ZA TROŠKOVE 

(Član 196. stav 2, član 463. stav 1. i član 153. stav 1. ZPP) - Varijanta 2

Odbijanje tuženikovog zahteva za troškove
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___

       


PRIVREDNI SUD U __________________ i to sudija _______________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ___________________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz _________________, protiv tuženog ________________________, čiji je punomoćnik ____________________________, advokat iz _________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, na ročištu za glavnu raspravu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine, doneo je:REŠENJE

       


I   -        TUŽBA JE POVUČENA za glavni dug i kamatu, pa se platni nalog ovoga suda  Pl. ______ od _______ godine u tom delu ukida.

       

II  -        Navedeni platni nalog ODRŽAVA SE NA SNAZI u delu u kome je tuženi obavezan da tužiocu plati TROŠKOVE u iznosu od ________ dinara.