POVLAČENJE TUŽBE, UKIDANJE PLATNOG NALOGA I ODRŽAVANJE 

NA SNAZI ZA TROŠKOVE - Varijanta 2

Odbijanje tuženikovog zahteva za troškove

(Član 196. stav 2, član 463. stav 1. i član 153. stav 1. ZPP)


GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___OSNOVNI SUD U _________________ i to sudija _______________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ________________________, čiji je punomoćnik _____________________, advokat iz ____________________, protiv tuženog ________________________________, čiji je punomoćnik ___________________________, advokat iz ______________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, na ročištu za glavnu raspravu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine, doneo je:REŠENJE

       


I   -         TUŽBA JE POVUČENA za glavni dug i kamatu, pa se platni nalog ovoga suda  Pl. ______ od _______ godine u tom delu ukida.

       

II  -         Navedeni platni nalog ODRŽAVA SE NA SNAZI u delu u kome je tuženi obavezan da tužiocu plati TROŠKOVE u iznosu od ________ dinara.