Povlačenje tužbe, ukidanje platnog naloga, pl. nalog ostaje na snazi za troškove – član 202. stav 2, član 465. stav 1. i član 157. stav 1. u vezi člana 460. stav 4. ZPP - varijanta 1GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

PRIVREDNI SUD U __________________ i to sudija _______________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca __________________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ____________________, protiv tuženog ________________________, čiji je punomoćnik ___________________________________, advokat iz ___________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, na ročištu za glavnu raspravu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine, doneo je:


REŠENJE

       

I -        TUŽBA JE POVUČENA za glavni dug i kamatu, pa se platni nalog ovoga suda Pl. ______ od _______ godine u tom delu ukida.