Povlačenje tužbe, odustanak od prigovora,  rešenje o izvršenju ostaje  na snazi za troškove – član 202. stav 2, član 465. st. 1. i 2. i član 157. stav 1. u vezi člana 460. stav 4. ZPPGrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

VIŠI SUD U __________________ i to sudija _______________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _____________________, čiji je punomoćnik ____________________, advokat iz ____________________, protiv tuženog ________________________, čiji je punomoćnik _____________________, advokat iz ____________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJE


I –        TUŽBA JE POVUČENA za glavni dug od __________ dinara, pa se rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave Osnovnog suda u __________________ Iv. br. ____/__ od ____________ godine u tom delu UKIDA.