Povlačenje tužbe, odustanak od prigovora,  rešenje o izvršenju ostaje

na snazi za troškove – član 202. stav 2, član 465. st. 1. i 2. i član 157. stav 1.

u vezi člana 460. stav 4. ZPPGrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

PRIVREDNI SUD U __________________ i to sudija _______________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ___________________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz ____________________, protiv tuženog _________________________________________, čiji je punomoćnik ___________________________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE