Povlačenje tužbe, odustanak od prigovora, rešenje o izvršenju ostaje na snazi
za troškove – član 202. stav 2, član 465. st. 1. i 2. i član 157. stav 1.

u vezi člana 460. stav 4. ZPP
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

                       

       

OSNOVNI SUD U __________________ i to sudija _______________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _____________________, čiji je punomoćnik ______________________, advokat iz __________________, protiv tuženog ___________________, čiji je punomoćnik ____________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE