Povlačenje tužbe i ukidanje rešenja o izvršenju u obavezujućem delu

- član 202. stav 2. i član 465. stav 1. ZPP u vezi člana 49. stav 4. ZIO i preinačenje tužbe

- član 201. st. 1. i 2. ZPP - varijanta 8GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

VIŠI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ______________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz __________________, protiv tuženog _____________________, čiji je punomoćnik ____________________, advokat iz __________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE