Povlačenje tužbe i ukidanje rešenja o izvršenju u obavezujućem delu član 202. stav 2. i član 465. stav 1. ZPP u vezi člana 49. stav 4. ZIO i troškovi postupka – dug plaćen pre podnošenja tužbe - član 157. stav 1. ZPP - varijanta 7GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

VIŠI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _______________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz __________________, protiv tuženog ______________________, čiji je punomoćnik ______________________, advokat iz ______________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, na ročištu, u prisustvu punomoćnika tuženog, a u odsutnosti uredno pozvanog tužioca, doneo je dana _________________ godine:


REŠENJE

       

I -        TUŽBA JE POVUČENA, pa se rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave Osnovnog suda u ____________  Iv. ______/__ od ______ godine ukida u obavezujućem delu.