Povlačenje tužbe i ukidanje rešenja o izvršenju u obavezujućem delu – član 202. stav 2. i član 465. stav 1. ZPP u vezi člana 49. stav 4. ZIO i troškovi postupka - delimičan uspeh u parnici - član 153. stav 2. ZPP - varijanta 6GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

PRIVREDNI SUD U _______________ i to sudija ________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca __________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz _______________, protiv tuženog _________________________, čiji je punomoćnik ___________________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je na ročištu za glavnu raspravu u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine:


REŠENJE


I –        TUŽBA JE POVUČENA za glavni dug od ____________ dinara sa pripadajućom kamatom, pa se o izvršenju na osnovu verodostojne isprave ovoga suda Iv. __________/__ od ___________ godine u tom delu UKIDA.