Povlačenje tužbe i ukidanje rešenja o izvršenju u obavezujućem delu

– član 202. stav 2. i član 465. stav 1. ZPP u vezi člana 49. stav 4. ZIO  

fikcija pristanka na povlačenje tužbe - varijanta 4GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

VIŠI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac u sporu tužioca _______________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz _____________________, protiv tuženog ________________________, čiji je punomoćnik ___________________advokat iz_______________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je na ročištu dana __________ godine sledeće:


REŠENJE