Povlačenje tužbe i ukidanje rešenja o izvršenju u obavezujućem delu

– član 202. stav 2. i član 465. stav 1. ZPP u vezi člana 49. stav 4. ZIO  

fikcija pristanka na povlačenje tužbe - varijanta 4GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija ______________________ kao sudija pojedinac u privrednom sporu tužioca __________________________________________, čiji je punomoćnik ________________________, advokat iz _____________________, protiv tuženog ___________________________, čiji je punomoćnik __________________advokat iz______________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je na ročištu dana __________ godine sledeće:


REŠENJE