Povlačenje tužbe i ukidanje rešenja o izvršenju u obavezujućem delu

– član 202. stav 2. i član 465. stav 1. ZPP u vezi člana 49. stav 4. ZIO i otkazivanje ročišta

– član 327. stav 1. ZPP - varijanta 3GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

PRIVREDNI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca _____________________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz _______________, protiv tuženog ___________________, čiji je punomoćnik ___________________________, advokat iz ______________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE