Povlačenje tužbe i ukidanje privremene mere - član 202. stav 1. ZPP i član 291. ZIOGrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       


VIŠI SUD U __________________ i to sudija ________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _____________________, čiji je punomoćnik ____________________, advokat iz __________________, protiv tuženog ________________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz ____________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE

       

I   -        TUŽBA JE POVUČENA.