Povlačenje tužbe i ukidanje privremene mere - član 202. stav 1. ZPP i član 291. ZIO:GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

PRIVREDNI SUD U _______________ i to sudija ________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca _____________________, čiji je punomoćnik _________________, advokat iz ________________, protiv tuženog ____________________________, čiji je punomoćnik ______________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora _________ dinara, izvan ročišta, dana _______ godine, doneo je:


REŠENJE

       

I -        TUŽBA JE POVUČENA.