Povlačenje tužbe i ukidanje privremene mere - član 202. stav 1. ZPP i član 291. ZIO
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)

_______ P ____/___

               

OSNOVNI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ________________, čiji je punomoćnik _________________, advokat iz _________________, protiv tuženog _____________________, čiji je punomoćnik ____________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE

       

I   -        TUŽBA JE POVUČENA.


II  -        UKIDA SE rešenje ovog suda P. ____________ od ________ godine o određivanju privremene mere.