Povlačenje tužbe uz pristanak tuženog i razdvajanje postupka po protivtužbi - član član 202. stav 2, član 328. stav 2. i član 198. stav 1. ZPPGrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

VIŠI SUD U _______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ____________________, čiji je punomoćnik ________________________, advokat iz ________________, protiv tuženog ___________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz ______________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE

       

I - TUŽBA JE POVUČENA.