Povlačenje tužbe uz pristanak tuženog i razdvajanje postupka po protivtužbi - član član 202. stav 2, član 328. stav 2. i član 198. stav 1. ZPPGrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

PRIVREDNI SUD U _________________ i to sudija _______________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ____________________, čiji je punomoćnik _________________, advokat iz ________________, protiv tuženog ____________________________, čiji je punomoćnik ______________________, advokat iz _________________, radi ___________, vrednost predmeta spora __________ dinara, izvan ročišta, dana _______ godine, doneo je:


REŠENJE

       

I - TUŽBA JE POVUČENA.