Povlačenje tužbe uz pristanak tuženog i razdvajanje postupka po protivtužbi - član član 202. stav 2, član 328. stav 2. i član 198. stav 1. ZPP

GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)

_______ P ____/___

       

OSNOVNI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ____________________, čiji je punomoćnik _________________, advokat iz _______________, protiv tuženog ______________________, čiji je punomoćnik ____________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora __________ dinara, izvan ročišta, dana _______ godine, doneo je:


REŠENJE

       

I  -        TUŽBA JE POVUČENA.