Povlačenje tužbe i protivtužbe uz pristanak stranaka - član 202 stav 2 ZPPGrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

PRIVREDNI SUD U _______________ i to sudija _________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ____________________, čiji je punomoćnik _______________, advokat iz _________________, protiv tuženog _______________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, na ročištu za glavnu raspravu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine, doneo je:


REŠENJE

       

I - TUŽBA JE POVUČENA.